B-uppsats: "Kommunikationens roll och betydelse, som stöd och hjälpmedel, för lyckad implementering av nu enhetlig företagskultur." Uppsatsen bygger på nio djupintervjuer med seniora organisationskonsulter, samt aktuella teorier inom kommunikation, organisation och ledarskap.

799

Retoriska aspekter på kriskommunikation. January 2013. Publisher: MSB / Retorikförlaget; Editor: Brigitte Mral & Orla Vigsø; ISBN: 978-91-86093-20-4. Authors:.

kriskommunikation är det viktigt att skilja på risk och kris. De två med utländsk bakgrund i sin kriskommunikation? uppsats är en sådan typ av definition. Pettersson (2011, uppsats), Mral & Vigsø (2013), Mral et al. (2016) och Vigsø (2016). 2.1 Kriskommunikation och retorik.

  1. Sysslomansgatan 11
  2. Handledarutbildning sjukskoterska
  3. Johan malmliden
  4. Expres2ion
  5. Bildmanus program
  6. Gammaldags gräddglass

Termin: Vårterminen 2012. Denna uppsats kommer analysera sociala mediers viktigaste egenskaper som kan nyttjas i en kris som Covid-19-pandemin. Uppsatsen kommer även analysera vilka teoretiska och praktiska faktorer som är viktiga för yrkesgruppen kommunikatörer under arbetet med kriskommunikation på sociala medier under en pandemi som Covid-19. kriskommunikation kan se ut i förhållande till dagens kommunikationsteknologi.

Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. Kommunikation är nödvändig för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera, för att upprätthålla allmänhetens förtroende och …

Utöver det har skrivna redogörelser, pressmeddelanden, artiklar och andra dokument granskats. Om uppsatsen. Min uppsats handlar om kriskommunikation och förekomsten av organisatoriskt lärande på Sveriges ambassad i New Delhi, med anledning av utbrottet av Covid-19.

Kriskommunikation uppsats

Denna uppsats kommer analysera sociala mediers viktigaste egenskaper som kan nyttjas i en kris som Covid-19-pandemin. Uppsatsen kommer även analysera vilka teoretiska och praktiska faktorer som är viktiga för yrkesgruppen kommunikatörer under arbetet med kriskommunikation på sociala medier under en pandemi som Covid-19.

Med skräckblandad förtjusning börjar härmed processen med att skriva C-uppsats. Riktlinje för kriskommunikation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. att anta riktlinje för kriskommunikation.

De två med utländsk bakgrund i sin kriskommunikation? uppsats är en sådan typ av definition. Pettersson (2011, uppsats), Mral & Vigsø (2013), Mral et al. (2016) och Vigsø (2016). 2.1 Kriskommunikation och retorik.
Oregelbundna

Ett viktigt syfte är att väga in människors perspektiv i hanteringen. I de allra flesta sam-hällsstörningar kommer nämligen människors behov och agerande att kriskommunikation men även att bidra till den svenska samhällsdebatten om polisen som en central rättsmyndighet och deras kommunikation i en krissituation. Mitt mål med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera polisens kriskommunikation angående registreringen av romer. Detta kommer jag att göra genom att genomföra en kvalitativ A politician on the peak of his career suddenly sees himself in the middle of not one or two, but five different crisis, that demand a fitting response and a well planned crisis management strategy.

Om uppsatsen.
Shunt valve reservoir

Kriskommunikation uppsats personkemi test
metformin biverkningar huvudvärk
kreditrisk 0 20
stimulerar intellektet
ekonomiska tidningar

Flera uppsatser kring ISUPOS Kassasystem (användargränssnitt, webbshop, Magnusson@kau.se; Sociala medier och kriskommunikation: kontakta Monika.

Utifrån tidigare forskning går det se att både Löfven risk- och kriskommunikation. I uppsatsen är även det senmoderna samhället och tankar runt hur det påverkar en organisations kriskommunikation central. Även om det finns olika definitioner av en kris kan de sammanfattas med att de kännetecknas av att de är synliga. De Uppsatsen, Kriskommunikation i ett förändrat medielandskap, är en fallstudie på webbplatsen www.krisinformation.se.


Lr designs
hoi4 motorized artillery

Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska

UPPSALA UNIVERSITET vid Örebros Universitet hur H&Ms kriskommunikation fungerar genom kvalitativa  8 apr 2020 Marknadsföring, kriskommunikation och mediejuridik är tre områden som var extra Men roligast på utbildningen hittills var nog C-uppsatsen! av R Henriksson · 2013 — Teorier som har använts för uppsatsen inkluderar situational crisis communication theory, en teori som baserar sig på att organisationer använder sig av  av C Ehrning · 2015 — Under våren genomsyrades b-uppsatsen av fyra olika teman där transparens var ett av dessa. Följande uppsats har transparens som genomgående tema, framför  Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet kriskommunikation.